////////////////////////////////////////////////////

	Kółko i krzyżyk

			O - CZŁOWIEK
			X - KOMPUTER
	
	
	
			 Myślący komputer
			 Nie myślący komputer

	


	Człowiek:  Komputer: 


	

////////////////////////////////////////////////////
Uwaga! Do Ciebie należy zawsze pierwszy ruch.